Śląskie Przedsiębiorstwo
Techniczno-Budowlane

Spółka z o.o.
ul. Ossowskiego 62, 46-203 Kluczbork

e-mail: sptb@poczta.onet.pl

Sekretariat
tel. 077 418 13 13
fax 077 418 29 04

Dział wykonawstwa budowlanego
tel. 077 418 13 13

Dział handlu
tel. 077 418 56 36

Dział betoniarni i transportu
tel. 077 418 17 54

Dział księgowości
tel. 077 418 21 05

Sąd Rejonowy w Opolu
VIII Wydział Gosp.
Krajowego Rejsetru Sądowego
Nr KRS: 0000114311
Nr Identyfikacyjny
VAT 751-000-18-35
530566441-94000000
59-3-311-53217
Bank Zachodni W.B.K.
I O/Kluczbork
55 1090 2170 0000 0005 6400 1283www.sptb.eu © M.P. 08